לצמיחה מכלילה וללא עריצות הרוב - בניית פתרונות התארגנות עצמאית, תיגובית, ברת התרחבות וקולקטיבית:


מכאן אנחנו יוצרים כלכלה חדשה בתוך השלטון הנוכחי. כלכלה המעצימה השתתפות ויחידים בקבוצות, כאשר הקבוצות גדלות מקטנות לגדולות יותר. כלכלה המבוססת על שוויון כוח בתוך הקבוצות ותנועה חופשית בין הקבוצות. כלכלה העובדת לטובת הרבים תוך מניעת השתלטות ושאר תחלואיי הגדולים מכדי ליפול. כלכלה המגבילה את הייצוג השרירותי של דיקטטורת הרוב הזמני על מיעוטים ועל הנשללים האחרים. ברוכים הבאים!

ptronots.here.logo.jpg

הצטרפו - השתייכו על ידי בעלות שיווונית בכדי שהפייסבוק הבא יהיה שלנו
●● המונחים והתנאים

איגוד נזיל
●● fasebook
●● המונחים והתנאים
●● כיצד
●● שלום לבני האדם

מטבע כבוד

זהות קריטוגרפית

●הדפיסו להזמנת חבריכם: 1, 2, 3, 4, 5

comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License