הזמנה לאמיצים בלבד - בואו נשתמש באומנותנו לשינוי הסדר החברתי
logo.jpg

צמיחה מכלילה ללא עריצות הרוב - מכאן אנחנו יוצרים אירועים בפעולה משולשת

ptronots.here.logo.jpg


דרושים לנו - מפיקים, במאים, תסריטאים וסטרימרים ליצירת ארועים ממותגים
כצמיחה מכלילה ללא עריצות . המותג מהווה הזמנה להתארגנות באיגודים נזילים ו/ או חברות אחיזה שיוויונית תוך מסחר בעבור מטבע כבוד גם על פי זהויות קריטוגרפיות.
הארועים קבועים, נודדים או בו-זמניים, דיגיטלים ומקומים, פתוחים או סגורים, בחינם, עם תרומה או בתשלום, המשלבים את שלושת חלקי הפעולה:
האמנותי - המבוצע על ידי מוזיקאים, משוררים, אומני מיצג, במה ורחוב
הסיפורי - המבוצע על ידי אנשים המשתפים את חוויותם ו/או כמיהותיהם כשווים בקבוצות ו/או בנדידתם כעולים, יורדים, מסתננים, מעפילים וכו
המימושי - המבוצע על ידי העברת מידע על, ועל ידי פעולה ב, קבוצות יעוץ, רישום, עבודה ופעולה במימוש המותג.

התקשרו

והמים מים מדברים


By namzezamnamzezam, on 22 Nov 2016 14:19 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License